Małgorzata Michałowska Bufal

dr n. med. Małgorzata Michałowska Bufal

Audiologia, Foniatria

...


Placówki medyczne:

Centrum Medyczne NZOZ "B. Larsen" Krzysztof Szafałowicz

Centrum Medyczne NZOZ "B. Larsen" Krzysztof Szafałowicz

ul. Chrobrego Bolesława 16 A /2
15-057 Białystok
856544815