dr n. med. Bogusław Piotr Panek

Chirurgia, Chirurgia naczyniowa

Dr n. med. Bogusław Piotr Panek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza uzyskał w 1999 roku. Jest również absolwentem Wydziały Farmaceutycznego Oddziału Analityki Medycznej AMB, który studiował równocześnie z Wydziałem Lekarskim i uzyskał tytuł magistra analityki medycznej. Bezpośrednio po stażu podyplomowym podjął pracę w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji AM w Białymstoku. W 2002 roku rozpoczął specjalizację z chirurgii ogólnej w...


Informacje o lekarzu:

Dr n. med. Bogusław Piotr Panek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza uzyskał w 1999 roku. Jest również absolwentem Wydziały Farmaceutycznego Oddziału Analityki Medycznej AMB, który studiował równocześnie z Wydziałem Lekarskim i uzyskał tytuł magistra analityki medycznej.

Bezpośrednio po stażu podyplomowym podjął pracę w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji AM w Białymstoku. W 2002 roku rozpoczął specjalizację z chirurgii ogólnej w II Klinice Chirurgii Ogólnej w Białymstoku. W 2006 roku obronił pracę doktorską, w której badał metaloproteinazy MMP-2 i MMP-9 oraz insulinopodobny czynnik wzrostowy w tętniaku aorty brzusznej.

Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

W listopadzie 2011 roku uzyskał specjalizację z Chirurgii Naczyniowej. Dr. Bogusław Panek dzięki zainteresowaniu przedmiotem i pracowitości zdobył wiedzę chirurgiczną, która pozwala mu na swobodne wykonywanie większości operacji naczyniowych zarówno technikami klasycznymi jak i endowaskularnymi. Szczególnie zainteresowania w dziedzinie chirurgii wewnątrznaczyniowej zarówno układu żylnego i tętniczego dr. Panek pogłębia na licznych szkoleniach i zjazdach naukowych.

Jako jeden z pierwszych w regionie północno-wschodnim wykonuje od ok. 4 lat laserowe operacje żylaków kończyn dolnych (EVLT) oraz techniki bezoperacyjne – skleroterapia pianą lub płynem obliteracyjnym.

Dr n. med. Bogusław Piotr Panek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Dyplom lekarza uzyskał w 1999 roku. Jest również absolwentem Wydziały Farmaceutycznego Oddziału Analityki Medycznej AMB, który studiował równocześnie z Wydziałem Lekarskim i uzyskał tytuł magistra analityki medycznej.

Bezpośrednio po stażu podyplomowym podjął pracę w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji AM w Białymstoku. W 2002 roku rozpoczął specjalizację z chirurgii ogólnej w II Klinice Chirurgii Ogólnej w Białymstoku. W 2006 roku obronił pracę doktorską, w której badał metaloproteinazy MMP-2 i MMP-9 oraz insulinopodobny czynnik wzrostowy w tętniaku aorty brzusznej.

Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

W listopadzie 2011 roku uzyskał specjalizację z Chirurgii Naczyniowej. Dr. Bogusław Panek dzięki zainteresowaniu przedmiotem i pracowitości zdobył wiedzę chirurgiczną, która pozwala mu na swobodne wykonywanie większości operacji naczyniowych zarówno technikami klasycznymi jak i endowaskularnymi. Szczególnie zainteresowania w dziedzinie chirurgii wewnątrznaczyniowej zarówno układu żylnego i tętniczego dr. Panek pogłębia na licznych szkoleniach i zjazdach naukowych.

Jako jeden z pierwszych w regionie północno-wschodnim wykonuje od ok. 4 lat laserowe operacje żylaków kończyn dolnych (EVLT) oraz techniki bezoperacyjne – skleroterapia pianą lub płynem obliteracyjnym.

Placówki medyczne:

PanekMed Indywidualna Praktyka Lekarska

PanekMed Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. 1000-Lecia PP 10A /lokal 64
Białystok
664999229
856670217