Dominika Hempel

dr n. med. Dominika Hempel

Radioterapia onkologiczna

Specjalista radioterapii onkologicznej...


Informacje o lekarzu:

Specjalista radioterapii onkologicznej

Wydział lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku ukończyłam w 2003 roku. Już na studiach interesowałam się onkologią i tą dziedziną medycyny zajmuje się od ponad 15 lat. Jestem specjalistą radioterapii onkologicznej, a także ukończyłam studia podyplomowe z psychoonkologii, co ogromnie pomaga mi w codziennej pracy z pacjentem chorym na nowotwór i jego rodziną. Równocześnie z pracą w Zakładzie Radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii łączę zadania adiunkta w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, co pozwala mi na stały rozwój i pogłębianie wiedzy na temat leczenia choroby nowotworowej. Uczestniczę w wielodyscyplinarnych konsyliach dotyczących leczenia skojarzonego u chorych na różne nowotwory złośliwe, głównie przewodu pokarmowego, regionu głowy i szyi, układu chłonnego, moczowo-płciowego, skóry i innych (raka piersi, raka płuca). Udzielam konsultacji onkologicznych w dużych szpitalach w Białymstoku i w regionie województwa podlaskiego. Wiedzę z zakresu radioterapii onkologicznej zdobywałam na licznych kursach i konferencjach organizowanych m.in. przez Europejską Organizację Radioterapeutyczną (ESTRO) dotyczących nowoczesnych technik radioterapii (IMRT, VMAT, radioterapia stereotaktyczna) oraz leczenia poszczególnych nowotworów. Szczególnie dużo nauczyłam się na stażu dyplomowym w Centrum Onkologii w Gliwicach i stażu podyplomowym w Princess Margaret Hospital w Toronto, w Kanadzie.

Placówki medyczne:

Jumedica - Przychodnia chirurgii onkologicznej i ogólnej

Jumedica - Przychodnia chirurgii onkologicznej i ogólnej

ul. 1000-Lecia PP 4 D
15-111 Białystok
736078570