Informacje o lekarzu:

Dr hab. n. med. Paweł Knapp

specjalista ginekologii i położnictwa, specjalista onkologii ginekologicznej

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Jest specjalistą z ginekologii i położnictwa, oraz ginekologii onkologicznej. Pełni także rolę Konsultanta Wojewódzkiego (województwo podlaskie) w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Uznawany za jeden z autorytetów w dziedzinie kolposkopii oraz leczenia zmian szyjki macicy, dr Paweł Knapp posiada też duże doświadczenie w operacyjnym leczeniu nowotworów narządu rodnego, szczególnie radykalnych zabiegów w raku jajnika, a także laparoskopowym leczeniu schorzeń ginekologicznych. Jako położnik posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu ciąż zarówno fizjologicznych, a w szczególności ciąż wysokiego ryzyka po operacjach onkologicznych.

Jest Sekretarzem Generalnym Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, oraz członkiem między innymi Polskiego Towarzystwa Ginekologii, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz International GynaecologicCancerSociety.

Dr hab. Paweł Knapp praktykował i poszerzał swoją wiedzę naukową oraz kliniczną w prestiżowych ośrodkach medycznych na całym świecie, między innymi w Memorial Sloan-KatteringCancer Center w Nowym Jorku, na University of California, w klinice Charite w Berlinie, a także na uniwersytetach w Szwecji, Francji, Czechach, Niemczech i Belgii. Jest autorem bądź współautorem licznych publikacji naukowych, rozdziałów w podręcznikach ginekologii, a także uczestnikiem szeregu konferencji specjalistycznych oraz niezliczonych kursów i szkoleń pokrywających pełen zakres nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz położnictwie.

Poza imponującą wiedzą medyczną, dr hab. Paweł Knapp charakteryzuje się też dużym poczuciem humoru, cierpliwością, oraz nieformalnym podejściem do swoich pacjentek. Angażuje się w każdy przypadek i posiada dar wytłumaczenia nawet najbardziejskomplikowanych zagadnień klinicznych w przystępny sposób.

Placówki medyczne:

KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo

KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo

ul. Stołeczna 11
15-879 Białystok
857460375
857441378
669995666