lux-med-centrum-medyczne-ultysiaclecia-panstwa-polskiego

Centrum Medyczne LUX MED Centrum Medyczne ul.Tysiąclecia Państwa Polskiego

Alergologia, Angiologia, Dermatologia, Diabetologia, Dietetyka, Endokrynologia, Gastrologia, Ginekologia, Interna, Laryngologia, Logopedia, Medycyna rodzinna, Nefrologia, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia dziecięca, Ortopedia, Pediatria, Psychiatria, Radiologia, Reumatologia, Urologia

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 200 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest 240 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opie...


Informacje o placówce:

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 200 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest 240 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz ponad 2600 poradni partnerskich. Firma zatrudnia ponad 16 000 osób, około 7000 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

Poza świadczeniem pomocy obejmującej całość procesu opieki zdrowotnej: od diagnostyki po kompleksowe leczenie, również szpitalne, od podstawowej opieki medycznej po pomoc specjalistyczną, rehabilitację oraz stałą opiekę dla osób starszych, przywiązujemy ogromną wagę do edukacji jak najszerszej rzeszy społeczeństwa w zakresie profilaktyki. Chcemy, aby jak najwięcej osób miało świadomość tego, jak ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia oraz posiadało wiedzę na temat zasad zapobiegania powszechnie występującym chorobom i schorzeniom.

Wierzymy, że równoległy rozwój obu tych obszarów - świadczenie opieki medycznej oraz zaangażowanie w działania profilaktyczne, przyczyni się do sukcesywnej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Jesteśmy także przekonani, że takie podejście jest doskonałą odpowiedzią na potrzeby Pacjentów i współczesnego rynku usług medycznych oraz że stanowi znaczący krok w stronę stopniowego redukowania czasu oczekiwania na wizytę u specjalisty. Dzięki pogłębionej wiedzy na temat zdrowia i profilaktyki, uzyskanej od doświadczonych ekspertów, znaczna część społeczeństwa jest w stanie przeciwdziałać chorobom oraz wie, jak należy postępować w ich wczesnym stadium, aby zapobiec dalszemu rozwojowi.

Adres:

ul. 1000-Lecia PP 10
Białystok

Brak mapy do wyświetlenia

Kontakt z nami:

223322888

email: barbara.kosior@luxmed.pl