medicus-nzoz

Centrum Medyczne Medicus NZOZ

Alergologia, Chirurgia, Chirurgia onkologiczna, Dermatologia, Diabetologia, Diagnostyka, Dietetyka, Endokrynologia, Gastrologia, Ginekologia, Interna, Kardiologia, Laryngologia, Medycyna pracy, Medycyna rodzinna, Neurochirurgia, Neurologia, Okulistyka, Ortopedia, Ortopedia traumatologia, Pediatria, Położnictwo, Psychiatria, Psychologia, Radiologia, Radioterapia onkologiczna, Reumatologia, Urologia, Wenerologia

Poradnia Lekarza PozGabinet Pielęgniarki Środowiskowo - RodzinnejGabinet Położnej Środowiskowo-RodzinnejPoradnia Ginekologiczno-PołożniczaPoradnia Chirurgii OnkologicznejHospicjum DomoweOpieka DługoterminowaPracownia Usg, Gastroskopia, KolonoskopiaPoradnia AlergologicznaPoradnia DiabetologicznaPoradnia GastroenterologicznaPo...


Informacje o placówce:

Poradnia Lekarza Poz
Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej
Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Hospicjum Domowe
Opieka Długoterminowa
Pracownia Usg, Gastroskopia, Kolonoskopia
Poradnia Alergologiczna
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Dermatologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Preluksacyjna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Laryngologiczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Onkologiczna
Poradnia Chirurgii Ogólnej

Adres:

ul. Osiedle Południe 9
19-200 Grajewo

Brak mapy do wyświetlenia

Kontakt z nami:

862724350

email: biuro@medicusgrajewo.pl

https://medicusgrajewo.pl

Lekarze specjaliści: