prywatna-praktyka-lekarska-iwona-obuchowska

Gabinet Lekarski Prywatna praktyka lekarska Iwona Obuchowska

Chirurgia, Okulistyka

okulistka, chirurg, doktor habilitowana nauk medycznych. ...


Informacje o placówce:

okulistka, chirurg, doktor habilitowana nauk medycznych.

Dyplom lekarski otrzymała na Akademii Medycznej w Białymstoku w 1993 i na tej uczelni pracuje do dziś[1]Stopień doktorski uzyskała w 1997 roku na podstawie pracy „Rozmieszczenie i aktywność katepsyny A w tkankach oka”, przygotowanej pod kierunkiem Andrzeja Stankiewicza. Specjalizację I i II stopnia z okulistyki ukończyła odpowiednio w 1997 i 2001 roku. Habilitowała się w 2015 roku na podstawie oceny dorobku naukowego i cyklu publikacji pod tytułem „Zaburzenia drogi wzrokowej w chorobach naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego[2]. W latach 1995-2003 była asystentem, a od 2003 jest adiunktem w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kierownej przez Zofię Mariak, gdzie pracują także m.in. Ewa Proniewska-Skrętek oraz Renata Zalewska[3]. Należy do Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Swoje prace publikowała w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w „Klinice Ocznej” i „Okulistyce[4][5][6]. Zainteresowania kliniczne i badawcze I. Obuchowskiej dotyczą m.in. chirurgii zaćmy oraz neurookulistyki.

Adres:

ul. Gruntowa 6 C
15-001 Białystok

Brak mapy do wyświetlenia

Kontakt z nami:

856527019