dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta

Psychiatria

psychiatra Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta jest jednym z najbardziej znanych i zasłużonych osób w naszym regionie, zwłaszcza z powodu utworzenia i prowadzenia przez ponad 20 lat hospicjum w Białymstoku. Mieszkał i uczył się w Łapach. Nadal jest bardzo silnie związany z Łapami. Jest osobą cieszącą się powszechnym szacunkiem i nie budzącą żadnych kontrowersji. W 2014 r. Instytut Pamięci Narodowej przyznał dr Tadeuszowi Borowskiemu-Beszcie Nagrodę Honorową „Świadek Historii&rdqu...


Informacje o lekarzu:

psychiatra

Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta jest jednym z najbardziej znanych i zasłużonych osób w naszym regionie, zwłaszcza z powodu utworzenia i prowadzenia przez ponad 20 lat hospicjum w Białymstoku. Mieszkał i uczył się w Łapach. Nadal jest bardzo silnie związany z Łapami. Jest osobą cieszącą się powszechnym szacunkiem i nie budzącą żadnych kontrowersji. W 2014 r. Instytut Pamięci Narodowej przyznał dr Tadeuszowi Borowskiemu-Beszcie Nagrodę Honorową „Świadek Historii”. Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom zaangażowanym w upowszechnianie wiedzy o historii Polski i regionu.

Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta - urodził się w Łapach w 1934 r. Jest jednym z najbardziej znanych i zasłużonych łapian w naszym regionie. Mieszkał i uczył się w  Łapach. Uczęszczał do tutejszego Liceum Ogólnokształcącego, gdzie nie tylko zdobywał wiedzę, ale także uprawiał sport (m.in. wywalczył 4 miejsce w rzucie dyskiem na Mistrzostwach Polski Juniorów). Był m.in. wychowankiem prof. Jerzego Rydzewskiego i Wacława Juszczuka w łapskim LO.

Jest specjalistą psychiatrii klinicznej. Przez wiele lat pracował w szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy. Wspólnie z Markiem Kotańskim organizował ośrodek Monaru dla narkomanów w Zaczerlanach, a później z ojcem Edwardem Konkolem stworzyli oddział dla uzależnionych w choroszczańskim szpitalu.

W 1987 r. stworzył pierwsze w Białymstoku hospicjum, a w 1992 utworzył pierwsze w Polsce stacjonarne hospicjum „Dom Opatrzności Bożej”, prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych z siedzibą przy ul. Świętojańskiej w Białymstoku. (Jest Prezesem tego stowarzyszenia). W 2002 r. otworzył nowy budynek, obecną siedzibę hospicjum, przy ulicy Sobieskiego w Białymstoku. Od 2009 r. prowadził jego rozbudowę. Uroczystego poświęcenia nowej części dokonał Abp Edward Ozorowski w maju 2013 r. Koszt rozbudowy wyniósł ponad 3 miliony złotych, ale żadna instytucja i żaden urząd nie przekazały pieniędzy na budowę nowego hospicjum. Zajmuje się ono między innymi opieką stacjonarną dla dorosłych, opieką długoterminową chorych nowotworowych, opieką domową dorosłych. Od początku dr Tadeusz Borowski jest dyrektorem tej placówki. Mimo że hospicjum ma ograniczony zasięg terytorialny, to z jego opieki skorzystało także wielu mieszkańców Łap. Przez 20 lat hospicjum przyjęło ponad 10 tys. pacjentów (3 tysiące objęło opieką stacjonarną i 7 tys. w hospicjum domowym).

Dr Tadeusz Borowski jest Sybirakiem. Został wywieziony wraz z matką na Sybir, zaś jego ojca, Marcina Borowskiego-Besztę, sowieci zamordowali w Katyniu). Doktor czyni także wiele dla upamiętnienia historii wywózek i życia na „nieludzkiej ziemi” oraz innych dramatycznych wydarzeń z historii Polski, w tym zwłaszcza Podlasia.

Po ukończeniu szkoły średniej w Łapach T. Borowski miał problemy z dostaniem się do Akademii Medycznej z powodu defektu palców, których sprawność utracił w skutek odmrożenia na Syberii. 

Choć od lat mieszka w Białymstoku, to poprzez rodzinę, przyjaciół i znajomych jest stale związany z Łapami. Wspierał samorząd Łap w sprawach polityki historycznej, szczególnie zabiegając o upamiętnienie wydarzeń i miejsc ważnych dla historii Ziemi Łapskiej. Warto dodać, że wspierał także powstanie pomników w wielu miejscach Podlasia, w tym w miejscowościach położonych w sąsiednich gminach: w Łukawicy (w gminie Poświętne) – pomnika poświęconego spaleniu wsi i deportacji mieszkańców w czasie powstania styczniowego, w Borowskich-Olkach (w gminie Turośń Kościelna) – poświęconego błogosławionemu Antoniemu Beszcie-Borowskiemu, pochodzącemu z tej wsi, krewnemu dr. T. Borowskiego-Beszty oraz Krzyża Sybiraków w Borowskich-Wypychach.

W 2014r dr Tadeusz. Borowski – Beszta został uhonorowany nagrodą IPN „Świadek historii” za działania na rzecz upamiętniania i popularyzacji najnowszej historii Polski.

  •  

Placówki medyczne:

Ars Medica  Specjalistyczna Spółdzielnia Lekarska

Ars Medica Specjalistyczna Spółdzielnia Lekarska

ul. Kolejowa 16
15-701 Białystok
856513581